XIX-XX. Yüzyıllarda Türkistanlı Müslümanların Hac Seferleri Konferansı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü, İslami İlimler Fakültesi ve Özbekistan İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğiyle “XIX-XX. Yüzyıllarda Türkistanlı Müslümanların Hac Seferleri” konulu çevirim içi konferans gerçekleştirildi. Konferansta, Türkistanlı Müslümanların 19’uncu ve 20’nci yüzyıllardaki hac seferlerinde başlarından geçen bazı hadiseler hakkında bilgiler verildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Özbekistan İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırmalar Bölüm Başkanı Dr. Muzaffarkhon Joniev, XIX-XX. Yüzyıllarda Buhara, Hive ve Hokand gibi o dönemin Türk Hanlıklarında hac için Mekke’ye giden Türkistanlı Müslümanların kullandıkları yol güzergâhları hakkında bilgi verdi. Dr. Joniev, bu hacıların seyahatleri esnasında hacnâmeler yazdığını, bu hacnâmelerde, hac rehber ve kurallarından ziyade yol güzergâhındaki ülkelerin ve toplumların kültürlerine dair bilgiler verildiğini aynı zamanda Mekke’de hissettikleri manevi duyguları kaleme alınan eserler olduğunu belirtti. Dr. Joniev, hac seyahatinde gidilen bölgelerde ve yol güzergâhlarında Türkistanlı hacıların konakladıkları mekânlar, vakıflar aracılığıyla kurulan tekkeler hakkında da bilgiler verdi. Yine İstanbul üzerinden hacca giden Türkistanlı Müslümanların, Osmanlı Sultanı ve aynı zamanda İslam Halifesi olan Padişahın arkasında Cuma namazı kılmak ve Halifeyle görüşmek için birkaç gün İstanbul’da kaldıklarına dair bir gelenek olduğunu da ifade etti.

Yayınlanma Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba