Değerlerimiz

MİSYON

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

 

VİZYON

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen ve benimsenen bir kurum olmaktır. 


TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 

Evrensel etik değerlere bağlı,
Eleştirel düşünceye açık, 
Mesleki yetkinliğe sahip, 
Ulusal değerlere saygılı, 
İnsan haklarına saygılı, 
Analitik düşünceye sahip, 
Çalışkan ve üretken, 
Adil, güvenilir ve şeffaf, 
Paydaş memnuniyetini önemseyen, 
Öncü ve yenilikçi,
Çevre bilincine sahip,
Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip,
Engelsiz bir Üniversite olmak.