Uzaktan Eğitim Politikalar

Bu sayfada üniversitemizin; 

  1. Uzaktan Eğitim Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefleri
  2. Uzaktan Eğitim Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi Politikaları
  3. Uzaktan Eğitim Performans Göstergeleri

sunulmaktadır.

  1. Uzaktan Eğitim Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefler

Kanıt: 23.11.2020 tarihli senato kararı

2. Uzaktan Eğitim Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi Politikaları

 

Kanıt: 23.11.2020 tarihli senato kararı

3. Uzaktan Eğitim Performans Göstergeleri

Kanıt: 23.11.2020 tarihli senato kararı