Ortak Formlar

KYS-F-101_Yükseköğretim_Kurumları_Hizmet_Etiği_Sözleşmesi

KYS-F-117_İç_Tetkik_Raporu

KYS-F-118_İç_Tetkik_Toplantı_Katılım_Formu

KYS-F-119_Çankırı Karatekin_Üniversitesi_Dış_Paydaş_Memnuniyet_Anketi

KYS-F-120_Çankırı Karatekin_Üniversitesi_Akademik_Personel_Memmuniyet_Anketi

KYS-F-121_Çankırı Karatekin_Üniversitesi_Öğrenci_Memnuniyet_Anketi

KYS-F-122_Çankırı Karatekin_Üniversitesi_İdari_Personel_Memnuniyet_Anketi

KYS-F-123_Çankırı Karatekin_Üniversitesi_Mezun_Öğrenci_Memnuniyet_Anketi

KYS-F-124_Düzeltici_Faaliyet_Formu

KYS-F-125_İç-Dış_Paydaş_Beklenti_Formu

KYS-F-126_Uygun_Olmayan_Ürün_Hizmet_Formu

KYS-F-129_Tedarikçi_Değerlendirme_Formu

KYS-F-130_Kalite_Komisyon_Karar_Formu

KYS-F-131_Toplanti_Katilim Formu

KYS-F-132_Toplanti_Gundem_Maddeleri_Formu

KYS-F-133_Kalite_Koordinatörlüğü_Değerlendirme_Toplantısı_Formu

KYS-F-134_Uygun_Olmayan_Ürün_Hizmet_Kayıt_Formu

KYS-F-146_Çankırı Karatekin_Üniversitesi_Rektörlüğü_Eğitim_Komisyonu_Karar_Örneği

KYS-F-147_Çankırı Karatekin_Üniversitesi_Rektörlüğü_Eğitim_Komisyonu_Kararı

KYS-F-179_Geri_Bildirim_Formu

KYS-F-352_Toplanti_Tutanagi Yeni

KYS-F-353_Çankırı Karatekin_Üniversitesi_Öğrenci_Faaliyetleri_Kayıt_Örnek_Formu

KYS-F-375_Arşiv_Evrak_Teslim_Formu

KYS-F-376_Saklanmasına_Lüzum_Olmayan_Belgeler__İmha_Listesi_Formu

KYS-F-377_Geri_Bildirim_Kutusu_Açma_ve_Teslim_Tutanağı_Formu

KYS-F-378_Paydaş_Geri_Bildirim_Kayıt_ve_Takip_Formu

KYS-F-379_Duzeltme_Formu

KYS-F-380_Iyilestirici_Faaliyet_Formu

KYS-F-393 Malzeme Teslim Tutanagi

KYS-F-396 EvrakTeslim Tutanagi

KYS-F-402_Proses Izleme Kriterleri Takip Formu

KYS-F-404 Dokuman Teslim Listesi

KYS-F-413 Danisman Gorusme Formu

KYS-F-427 Kantin Denetleme Formu

KYS-F-429 Anahtar Teslim Formu

KYS-F-441 Salon Talep Formu Spor Bilimleri Fakultesi