Eğitim ve Öğretim Politika, Strateji ve Hedefler

Eğitim-Öğretim Politikası

 • Evrensel bilim anlayışı odaklı eğitim-öğretim hizmetleri sunmak
 • Eğitim-Öğretimi ulusal ve uluslararası gelişmeler ve beklentiler temellinde paydaşlarımızla birlikte geliştirmek
 • Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tasarımına iç ve dış paydaşların katılımını sağlamak
 • Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin gelişimi için ulusal ve uluslararası işbirliklerinden yararlanmak
 • Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilerin entelektüel, profesyonel ve sosyal gelişimlerini sağlamak
 • yüzyıl yetkinliklerine sahip bireyler yetiştirmek
 • Özel ve Kamu sektörüne ilişkin yaşanan sorunlara yaratıcı çözümler sunabilen bireyler yetiştirmek
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle iç paydaşların (öğrenci, akademik personel ve idari personel) kendini daha iyi hissetmelerini sağlamak
 • Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik ve Hukuki sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik girişken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek

Eğitim-Öğretim Stratejisi

Hem iç paydaşlarımızın hem de dış paydaşlarımızın yanı sıra, bütün bireylerin yaşam boyu öğrenmesine katkıda bulunabilmektir.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

 • Bölüm müfredatlarını bilimsel gelişmeleri uyumlu hale getirmek
 • Toplumun her kesimine “ÇAKÜ Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi” kapsamında eğitimler gerçekleştirmek
 • İç ve Dış paydaşların sürece katılımını artırmak
 • Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek
 • Yetkinliği olan bireyler yetiştirmek

 

 

Kanıt: 31.12.2019 tarihli Senato Kararı