Toplumsal Katkı Politika, Strateji ve Hedefler

Toplumsal Katkı Politikası

Yerel, ulusal ve uluslararası gelişimi sağlamak amacıyla politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlarda bilimsel araştırma temelli olarak topluma hizmet etmektir.

Toplumsal Katkı Stratejisi

Toplumun her katmanının mevcut sorunlarına çözüm üretmektir.

Toplumsal Katkı Hedefleri

  • Yerel, ulusal ve uluslararası bağlamda toplumun ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Teknolojik kapsamda bilimsel araştırma ve danışmanlık yapmak,
  • Yerel ve ulusal bağlamda tarım ve sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmak ve üniversite-toplum bütünlüğünü sağlamak,
  • Mevcut toplumsal sorunlara ilgili kurumlarla işbirliği yaparak çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

 

Kanıt: 14.02.2020 tarihli Senato Kararı