Araştırma-Geliştirme Politika, Strateji ve Hedefler

Ar-ge Politikası

 • Yerel ve ulusal düzeyde ekonomik ve teknolojik katkı sağlamak,
 • Sorunlara ve Gelecek ihtiyaçlarına uygun olarak bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Hızlı, etkin ve gelişim gösteren araştırma altyapısı kurmak,
 • Teknolojik gelişmeler ortaya koyabilecek yetenekli bireyler yetiştirmek,
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarla üniversite tanınırlığını artırmak,
 • Kamu-Üniversite-Sanayi- işbirliği kapsamında ön sıralarda yer alan bir eğitim-öğretim kurumu olmak,
 • ÇAKÜ Teknokent ve Teknolojik Transfer Ofisi aracılığıyla öncelikli alanlarda faaliyet gösteren firmalara imkân sağlamak ve birlikte araştırmalar yapmak.

Ar-ge Stratejisi

Bilimsel bakış açısıyla her alanda öncelikle hem yerel ve milli teknolojinin hem de küresel teknolojinin gelişimine katkı sağlayan bilgi üretmek ve paylaşmaktır.

Ar-ge Hedefleri

 • Nitelik araştırma yapan bir üniversite olmak
 • Özgün araştırmalar yaparak küresel etki yaratmak
 • Ticarileştirilebilen teknolojiler üretmek
 • Devlet ya da özel kuruluşların uygulamalarına yön gösterecek raporlar hazırlamak
 • Ulusal ve Uluslararası proje sayısını artırmak
 • Ulusal ve Uluslararası Üniversite sıralamalarında daha üst sıralara yükselmek
 • Tüm araştırmacıların kurumun araştırma altyapısını kullanmasını sağlamak

 

 

 

Kanıt: 31.12.2019 tarihli Senato Kararı