Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararasılaşma Politikası:

  • Üniversitemizin tanınırlığını artırmak
  • Uluslararası üniversitelerle işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek
  • Nitelikli Uluslararası öğrenciler yetiştirmek
  • Uluslararası öğrenci sayısını artırmak
  • Uluslararası öğretim üyesi sayısını artırmak

Kanıt: Bkz. 19.06.2019 tarihli senato kararı