Yönetim Politikası

Yönetim Politikası 

  • Etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim yaklaşımı temelli olarak süreçleri yönetmek
  • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak süreçleri gözden geçirmek
  • İdari ve akademik süreçleri dijital sistemler aracılığıyla yönetmek
  • İç paydaş ve dış paydaş odaklı yönetim yaklaşımını yaygınlaştırmak

 

 

 

Kanıt: 31.12.2019 tarihli senato kararı