Öğrenci Formları

KYS-F-001_Çok_Amaçlı_Dilekçe

KYS-F-002_Bilgi_Belge_İsteme_Formu

KYS-F-003_Ders_Muafiyeti_Başvuru_Formu

KYS-F-004_Diploma_Talep_ve_İlişik_Kesme_Belgesi

KYS-F-005_Final_Sınav_Notunu_Yükseltmek_İçin_Bütünleme_Dilekçesi

KYS-F-006_Harç_İade_Formu

KYS-F-007_Değişim_Programları_Not_Dönüşüm_Tablosu

KYS-F-008_Genel_İstek_Formu

KYS-F-009_Kendi_İsteğiyle_Kayıt_Sildirme_Formu

KYS-F-010_Kısmi_Zamanlı_Çalışan_Öğrenci_Puantaj_Cetveli_Formu

KYS-F-011_Kurumlararası_Yatay_Geçiş_Başvuru_Formu

KYS-F-012_Maddi_Hata_Nedeniyle_Sınav_Sonucuna_İtiraz_Dilekçesi

KYS-F-013_Mazeret_Sınavı_Başvuru_Formu

KYS-F-014_Mezun_Olabilecek_Durumda_Olan_Öğrenci_Fazladan_Ders_Alma_Dilekçesi

KYS-F-016_Not_Değişikliği_Formu

KYS-F-018_Öğrenci_Disiplin_Ceza_Formu

KYS-F-019_Öğrenci_Kimlik_Kartı_Bilgi_Formu

KYS-F-021_Öğrencilikte_Azami_Süreyi_Aşan_Öğrenciler_için_Ek_Sınav_Başvuru_Formu

KYS-F-022_Öğretmenlik_Uygulama_Dersi_Talep_Dilekçesi

KYS-F-023_Seçmeli_Dersleri_Saydırma_Dilekçesi

KYS-F-024_Tek_Ders_Sınavı_Başvuru_Formu

KYS-F-025_Yatay_Geçiş_Dilekçesi_Not_Ortalaması_İle

KYS-F-026_Yatay_Geçiş_Dilekçesi_ÖSYM_Puanı_İle

KYS-F-027_Yaz_Okulu_Ders_Değişikliği_Dilekçesi

KYS-F-028_Yaz_Okulu_Not_Dönüşüm_Tablosu

KYS-F-029_YÖKSİSte_Mezuniyet_Bilgileri_Olmayan_Öğrencilere_Ait_Form

KYS-F-030_Öğrenci_Bilgi_Sistemi_Kayıt_Formu

KYS-F-033_Başka_Üniversitenin_Yaz_Okulundan_Ders_Alma_Formu

KYS-F-034_Bütünleme_Formu

KYS-F-035_Ders_Ekleme_Bırakma_Başvuru_Formu

KYS-F-036_Ders_Muafiyet_Tablosu

KYS-F-037_İzinli_Sayılma_Kayıt_Dondurma_Dilekçesi

KYS-F-038_Kayıp_Kimlik_Kartı_Başvuru_Dilekçesi

KYS-F-039_Kurum_İçi_Yatay_Geçiş_Müracat_Formu

KYS-F-040_Mazeret_Nedeniyle_Harcını_Yatıramadığı_için_Ders_Kaydı_Dilekçesi

KYS-F-061_Şifre_Talep_Formu

KYS-F-145_Öğrenci_Toplantı_Katılım_Formu

KYS-F-148_Staj_Sozlemesi_Formu_Güncel

KYS-F-149_Staj_Formu_SGK

KYS-F-150_Isletme_Staj_Degerlendirme_Formu

KYS-F-151_Staj_Devam_Çizelgesi

KYS-F-152 Isyeri Staj Kabul Formu

KYS-F-153_Ortak_Eğitim_Aylık_Çalışma_Puantaj_Cetveli

KYS-F-154_Staj_Değerlendirme_Formu

KYS-F-155_Staj_Değerlendirme_Not_Değişikliği_Formu

KYS-F-157_Zorunlu_Yaz_Stajı_Bilgilendirme_Klavuzu

KYS-F-356_Staj_Muafiyet_Formu

KYS-F-357_Staj_Başarı_Formu_Program_Staj_Kurulu

KYS-F-358_Staja_Başlama_Formu

KYS-F-359_Vekaletle_Mezuniyet_Belgesi_Alımı_Formu

KYS-F-361_Zorunlu_Staj_ve_Isyeri_Sozlesmesi_Formu

KYS-F-362_Özel_Öğrenci_Formu

KYS-F-364_Zorunlu_Staj_Başvuru_Formu

KYS-F-365_Önlisans_ve_Lisans_Af_Başvuru_Formu

KYS-F-366_Lisansüstü_Af_Başvuru_Formu

KYS-F-367_Üstten_Ders_Alma_Dilekçesi_Muafiyet_Kapsamında

KYS-F-368_Üstten_Ders_Alma_Dilekçesi_nottan_dolayı

KYS-F-392 Staj Yapmadigina Daire Belge

KYS-F-394 Zorunlu Olmayan Staj Beyan Formu

KYS-F-395 Zorunlu Stajı Olmayan Öğrenciler İcin Staj Kabul Formu

KYS-F-397 Bitirme Tezi Tercih Formu

KYS-F-398 Branş Tercih Formu

KYS-F-399 Bursiyer Bilgi Formu

KYS-F-400 Bursiyer İlişik Kesme Formu

KYS-F-401 Orman Fakultesi Bitirme Çalışması Tez Yazım Şablonu

KYS-F-412 MYO Staj Muafiyet Sinavi Basvuru Dilekcesi

KYS-F-415 MYO Yabanci Dil Muafiyet Sinavi Basvuru Dilekcesi

KYS-F-416 Kayit Silme ve Lise Diplomasi Iade Talebi Vekalet

KYS-F-417 Kayıp Kimlik-Mezun Öğrenciler İçin Yerel Gazete İlanı

KYS-F-418 Kayıp Geçici Mezuniyet Belgesi Yerel Gazete İlanı

KYS-F-419 Azami Sureden Kaydi Silinen Ogrenci Diploma Talep Dilekcesi

KYS-F-420 Azami Sureden Kaydi Silinen Ogrenci Diploma Talep Dilekcesi - Vekalet

KYS-F-421 Öğrenci Akademik Danışmanlık Memnuniyet Değerlendirme Formu

KYS-F-422 MYO Egitim Ogretim Donemi Almasi Gereken Dersi Olmayan Ogrenciler Icin Staj Basvuru Dilekcesi