Kalite Koordinatörlüğümüz 2024 Yılı Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’na katılım gerçekleştirmiştir.

Kalite Koordinatörlüğümüz 25-26 Nisan 2024 tarihinde YÖKAK tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’na katılmıştır. Konferansta Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin gerçekleştirilen oturumlarda kalite sürecinin farklı evrelerine ilişkin konular tartışılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe