Öğrenme Çıktıları Gerçekleştirme Kılavuzu Hazırlandı

Üniversitemiz kalite komisyonu koordinatörü Prof. Dr. Nuri ÖNER eğitim-öğretimin kalite odaklı yürütülmesi adına "ders öğrenme çıktılarının" gerçekleştirilmesinin kritik bir önem taşıdığını ifade etmektedir. Bu kapsamda ders paketlerinde yer alan öğrenim çıktılarının  sınav, proje vb. uygulamalarla gerçekleştirilmesinin nasıl sağlanabileceği hususunda kalite komisyonu olarak bir kılavuz hazırlandığını ve akademik birimlere iletildiğini belirtti.

ders öğrenme çıktılarını gerçekleştirme kılavuzu

Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi