Kalite Komisyon Üyeleri

Adı Soyadı

Birimi

Görevi

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ

Rektör

Kalite Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ

Rektör Yardımcısı

Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Hatice YAZGAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kalite Koordinatör Yrd.

KALİTE ALT ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyonu

Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Başkan

Arş. Gör. Dr. Abdullah BAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Arş. Gör. Dr. Derya ÖZARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Selman GÖKTAŞ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üye

Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu

Doç. Dr. Baran Önal ULUSOY

Mühendislik Fakültesi

Başkan

Dr. Öğr Üyesi Süheyla BOZKURT

Edebiyat Fakültesi

Üye

Dr. Öğr Üyesi Ebru DOĞRUÖZ

Edebiyat Fakültesi

Üye

İsmail KABALAKOĞLU

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Üye

 

Öğrenci Temsilcisi / Konsey Başkanı

Üye

Araştırma-Geliştirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet ERDEM

Rektör Yardımcısı/Mühendislik Fakültesi

Başkan

Doç. Dr. Emin Burçin ÖZVURAL

Mühendislik Fakültesi

Üye 

Doç. Dr. Ela Özkan CANBOLAT

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye 

Doç. Dr. Ülkü Nihan Yazgan TAVŞANOĞLU

Eldivan MYO

Üye

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Doç. Dr. Hatice YAZGAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Başkan

Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Dr. Öğr Üyesi Selma KARABAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Bekir GÜLDİBİ

Çerkeş MYO

Üye

Yönetim Sistemi Alt Komisyonu

Dr. Öğr Üyesi Kasım BİNİCİ

Edebiyat Fakültesi

Başkan

Sadık YILMAZ

Genel Sekreterlik

Üye

Ünal HENDEK

Personel Daire Başkanlığı

Üye

Sedat ÜNAL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üye