• Formlar

      İlan Tarihi Dosya Linki
   Yükseköğretim Kalite Kurulu      
   T.C. Anayasa`sının İlgili Hükümleri      Download
   Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı Kanun)      Download
   2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun İlgili Hükümleri      Download
   Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği    Temmuz 2015  Download
   Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu    Haziran 2017  Download
   Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları       Download
   Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi       Download
   Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge      Download

  Dış Değerlendirme Ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz

       Download
   Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu    Aralık 2018  Download
  Kurum İç Değerlendirme Raporları      Download
         
  Çankırı Karatekin Üniversitesi      
   2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu   Ocak 2017  Download
   2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu   Ocak 2017  Download