• Eğitim ve Öğretim Politika, Strateji ve Hedefler

  Eğitim-Öğretim Politikası

  • Evrensel bilim anlayışı odaklı eğitim-öğretim hizmetleri sunmak
  • Eğitim-Öğretimi ulusal ve uluslararası gelişmeler ve beklentiler temellinde paydaşlarımızla birlikte geliştirmek
  • Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tasarımına iç ve dış paydaşların katılımını sağlamak
  • Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin gelişimi için ulusal ve uluslararası işbirliklerinden yararlanmak
  • Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilerin entelektüel, profesyonel ve sosyal gelişimlerini sağlamak
  • yüzyıl yetkinliklerine sahip bireyler yetiştirmek
  • Özel ve Kamu sektörüne ilişkin yaşanan sorunlara yaratıcı çözümler sunabilen bireyler yetiştirmek
  • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle iç paydaşların (öğrenci, akademik personel ve idari personel) kendini daha iyi hissetmelerini sağlamak
  • Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik ve Hukuki sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik girişken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek

  Eğitim-Öğretim Stratejisi

  Hem iç paydaşlarımızın hem de dış paydaşlarımızın yanı sıra, bütün bireylerin yaşam boyu öğrenmesine katkıda bulunabilmektir.

  Eğitim-Öğretim Hedefleri

  • Bölüm müfredatlarını bilimsel gelişmeleri uyumlu hale getirmek
  • Toplumun her kesimine “ÇAKÜ Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi” kapsamında eğitimler gerçekleştirmek
  • İç ve Dış paydaşların sürece katılımını artırmak
  • Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek
  • Yetkinliği olan bireyler yetiştirmek

   

   

  Kanıt: 31.12.2019 tarihli Senato Kararı