Eğitici Eğitimi Gerçekleştirildi.

Bologna Eşgüdüm Komisyonu ve Kalite Komisyonu Eşgüdümünde eğitici eğitimleri seminerlerinin ilki gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt İhtiyaç Analizi, Program Geliştirme Süreci ve Hedef, Bilişsel Alan, Duyuşsal Alan ve Devinsel alan hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Toplantı sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma