• Dış Paydaş Danışma Kurulu

  Adı Soyadı

  Birimi

  Görevi

  Prof. Dr. Hasan AYRANCI 

  Rektör

  Başkan

  Prof. Dr. Murat ARI

  Rektör Yardımcısı

  Üye

  Prof. Dr. M. Nuri ÖNER

  Rektör Yardımcısı

  Üye

  Prof. Dr. Özcan ÖZKAN

  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

  Üye

  Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

  Üye

  Dr. Öğr. Üyesi İlkay Çorak Öcal

  Fen Fakültesi

  Üye