• Araştırma-Geliştirme Politika, Strateji ve Hedefler

  Ar-ge Politikası

  • Yerel ve ulusal düzeyde ekonomik ve teknolojik katkı sağlamak,
  • Sorunlara ve Gelecek ihtiyaçlarına uygun olarak bilimsel araştırmalar yapmak,
  • Hızlı, etkin ve gelişim gösteren araştırma altyapısı kurmak,
  • Teknolojik gelişmeler ortaya koyabilecek yetenekli bireyler yetiştirmek,
  • Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarla üniversite tanınırlığını artırmak,
  • Kamu-Üniversite-Sanayi- işbirliği kapsamında ön sıralarda yer alan bir eğitim-öğretim kurumu olmak,
  • ÇAKÜ Teknokent ve Teknolojik Transfer Ofisi aracılığıyla öncelikli alanlarda faaliyet gösteren firmalara imkân sağlamak ve birlikte araştırmalar yapmak.

  Ar-ge Stratejisi

  Bilimsel bakış açısıyla her alanda öncelikle hem yerel ve milli teknolojinin hem de küresel teknolojinin gelişimine katkı sağlayan bilgi üretmek ve paylaşmaktır.

  Ar-ge Hedefleri

  • Nitelik araştırma yapan bir üniversite olmak
  • Özgün araştırmalar yaparak küresel etki yaratmak
  • Ticarileştirilebilen teknolojiler üretmek
  • Devlet ya da özel kuruluşların uygulamalarına yön gösterecek raporlar hazırlamak
  • Ulusal ve Uluslararası proje sayısını artırmak
  • Ulusal ve Uluslararası Üniversite sıralamalarında daha üst sıralara yükselmek
  • Tüm araştırmacıların kurumun araştırma altyapısını kullanmasını sağlamak

   

   

   

  Kanıt: 31.12.2019 tarihli Senato Kararı