Dış Paydaş Danışma Kurulu

Adı Soyadı

Birimi

Görevi

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ

Rektör

Başkan

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Mehmet ERDEM

Rektör Yardımcısı

Üye